Josif-Klek-Reklame.jpg
26. фебруара 2018.

Дан Музеја Вука и Доситеја

У среду, 28. фебруара обележавамо дан када је 1949. године, одлуком Владе НР Србије основан Музеј Вука и Доситеја.

Најпре као самостална установа, а потом у саставу Народног музеја у Београду, Музеј је од оснивања до данас смештен у обновљеној згради Велике школе, споменику културе 18. века у Господар Јевремовој улици.

Поводом Дана Музеја, у среду, 28. фебруара, ће у Музеју Вука и Доситеја бити изложено неколико предмета збирке Музеја и колекције Народног музеја који су ретко били излагани. Међу њима је мало познат портрет Вука Караџића који је 1832. године у Бечу насликао Димитрије Лакатари (Demeter Laccataris) (1798 – 1864). Сликар грчког порекла, академски је образован на Бечкој ликовној академији, сликарство је учио код Јозефа Данхаузера, једног од водећих уметника бидермајера, на кога је снажно утицало стваралаштво Вилијама Хогарта, па те утицаје препознајемо и на Вуковом портрету. Портрет доноси један другачији уметнички сензибилитет у односу на портрете по којима обично памтимо Вуков лик. Овде је занимљиво и то што је Вук, гледајући посматрача право у очи, приказан у годинама када губи косу, а без феса на глави по којем ће касније увек бити препознатљив. Може се приметити такође да ће Вукови бркови у познијим годинама постати приметно дужи, попримајући извесну епску димензију. Успели портрет, који нас упућује у уметничке тенденције и афинитете грађанске средње Европе тридесетих година 19. века, уједно сведочи о Вуковом изгледу у његовој 45. години, у Народном музеју се чува од 1860. године.

Имајући у виду да се текуће године обележава и 200. годишњица од првог издања издања Српског Рјечника (1818) Вука Стефановића Караџића, поводом Дана Музеја Вука и Доситеја, биће изложена и његова капитална дела: Српски Рјечник из 1818. године и лични примерак другог и допуњеног издања Српског рјечника из 1852. године са белешкама и допунама исписаним Вуковим рукописом.

Вуков „Рјечник“ садржи 26,270 речи које су се користиле у говору народа у Србији, Срему и Војводини протумачених немачким и латинским речима. Грађу за израду речника српског језика је Вук Караџић почео да сакупља још 1815. године на наговор Јернеја Копитара, цензора за словенске језике бечке дворске библиотеке. Рукопис је био завршен већ 1816. године, али због недостатка средстава и полемика са неистомишљеницима објављен је у октобру 1818. године. За друго издање Српског рјечника Вук је прикупљао грађу од становништва Црне Горе, Дубровника, Далмације и Хрватске. Овај примерак штампан је на листовима средње четвртине да би са стране стубаца било места за белешке и допуне. Ради ових допуна уметнут је после сваког штампаног листа по лист чисте писаће хартије. Белешке и допуне на музејском примерку исписане су Вуковим рукописом. Речник се завршава се страном 850, на којој испод завршетка стоји исписано пером: „У овоме рјечнику има ријечи на број свега 47427.“

Уз могућност за бeсплатан обилазак музеја, заинтересовани посетиоци ће моћи да виде и неколико личних Вукових ствари које је користио у свакодневном животу, а који до сада нису нашли место у сталној поставци.