Josif-Klek-Reklame.jpg

History of the Museum

The National Museum was founded by a decree of the Minister of Education Jovan Sterija Popovic on May 10, 1844 as Serbian Museum (Muzeum serbski) whose purpose was to collect antiquities in one place and to safeguard them for posterity. In the first decades of its work it was organised as an institution of protection but also as a scientific and research institution that constituted the national identity and was a crucial participant in the development of heritage protection. The National Museum soon grew into an official representative of the state and the society, testifying to a possible strength of culture and museums in Serbia.

Intensive activity of collecting and developing collections was soon joined with the diverse research work that transformed the Museum from the depot of past into a demonstrating exhibition space. The years between the wars brought big transformations in which the exhibitions, especially international ones that partially decreased, and the diverse research and exceptional publishing activities positioned the Museum as a center of information on good, on beauty, on special values of the national, but also of European, heritage.

The last few decades, the rich exhibiting and publishing activity as well as the diverse programmes for the public with new technologies in a prominent place, confirmed that the National Museum is an important center of communication and source of knowledge, an open, dynamic and accessible museum.

 1. 1844
  By the Decree of the Head of the Ministry of Education, Jovan Sterija Popovic,  Muzeum Serbski (Serbian Museum) was founded – the beginning of the systematic collecting and protection of cultural heritage in Serbia
 2. 1848
  First Museum inventory – total of 79 items (coins, charters and diplomas, manuscripts and printed books, old seals, tools, jars and statues)
 3. 1850
  Museum was presented with the gift ofPortrait of Emperor Trajan’s Father found in town Kostol
 4. 1853
  By the Decree of Prince Aleksandar Karadjordjevic the position of Museum Custodian was established. The first appointed Custodian was Filip Nikolic
 5. 1862
  First evacuation of museum collection (24 crates) due to the armed attack of the Turkish Army
 6. 1864
  Museum collection enlarged with collections of Serbian Literacy Association (Drustvo srpske slovesnosti)
 7. 1864
  First Museum exhibition was organised
 8. 1865
  First archeological excavations in Serbia, on Mountain Rudnik
 9. 1871
  Museum collection counts 12,869 artifacts in 19 departments
 10. 1873
  Katarina Ivanovic, first Serbian educated female painter, presented the Museum with a gift of four of her artworks and three years later with seven paintings and 1,000 forints for their maintenance
 11. 1873
  Упослен Тома, први „показивач“ музеја; музеј обишао 401 посетилац
 12. 1881
  Законом о Народној библиотеци и музеју, Народни музеј је издвојен као самостална установа
 13. 1882
  Постављена прва тематска изложба Скулптуре Петра Убавкића
 14. 1882
  Пројекат Закона о историјским и уметничким старинама у Србији, први акт о заштити „да се стане напут….. самовољном уништавању старина и њиховом извозу ван земље“
 15. 1882
  Прва изложба слика Катарине Ивановић
 16. 1883
  Приређен Списак свију на гледање изложене предмете у музеј – претеча музејског водича; музејски фонд изложен у 3 собе
 17. 1883
  Откупљене слике Анатом Ђорђа Крстића и Весела браћа Уроша Предића
 18. 1886
  Краљ Милан Обреновић поклонио музеју збирку од 1352 примерака српског средњовековног новца и запон хумског кнеза Петра
 19. 1887
  Откупљени сребрни појасеви из Mраморца
 20. 1891
  Бертолд Липај поклонио музеју 70 слика млетачких уметника
 21. 1895
  Музеју предата заоставштина Вука Караџића и слике Мине Караџић
 22. 1895
  Истраживање римске гробнице у Брестовику
 23. 1896
  Прва набавка опреме за музејску фотолабораторију
 24. 1896
  Први пут именован помоћник чувара музеја
 25. 1898
  Музеју поклоњена чувена камеја из Кусадка са представом цара Константина
 26. 1900
  Издат први стручни каталог Опис ствари из заоставштине Вука Стефановића Караџића, аутор Михаило Валтровић
 27. 1900
  Музеју предат бронзани портрет цара Константина
 28. 1900
  Музеју поклоњен вредни Темнићки натпис
 29. 1904
  Прва Југословенска изложба (уметници из Србије, Хрватске, Словеније и Бугарске)
 30. 1904
  Отворена прва музејска поставка која је представљала све збирке (Археолошко одељење са лапидаријумом, Средњевековно одељење, Галерија слика, Вукова соба) и штампан нови каталог Списак слика изложених у галерији Народног музеја
 31. 1907
  Прво званично евидентирање броја посетилаца: 4298
 32. 1908
  Почетак истраживања изузетног неолитског локалитета Винча
 33. 1908
  Нови назив музеја Историјско-уметнички музеј
 34. 1910
  Из Народног музеја завршено издвајање етнографских и природњачких збирки
 35. 1912
  Почетак истраживања Царичиног града
 36. 1914-1918
  Први светски рат – бомбардовање музеја и девастација музејског фонда, уништен чувени Кличевачки идол, нестао Аријаднин пехар
 37. 1923
  Музеј имао 10.380 посетилаца
 38. 1923
  Музејска библиотека броји 1243 наслова
 39. 1924
  Уметничко друштво Лада музеју поклонило збирку цртежа Новака Радонића и збирку литографија Анастаса Јовановића
 40. 1924
  Почетак систематских истраживања локалитета Стоби, које је трајало у континуитету до 1941. године
 41. 1925
  У музеју основан Графички кабинет
 42. 1926
  Прва послератна изложба у музеју Ретроспектива слика Павла Симићa
 43. 1927
  При музеју основана прва конзерваторско-рестаураторска лабораторија
 44. 1929
  Објављени Српски споменици, Писани споменици и Праисторијски споменици
 45. 1930
  Едит Честер Бити поклонила музеју слику Камија Писароа Трг испред Француског позоришта
 46. 1930
  Истраживања Требеништа, која су трајала до 1933. године
 47. 1931
  Град Амстердам поклонио музеју 48 уметничких дела
 48. 1932
  Откупљена мермерна копија Фидијине Атене партенос из Хераклеје
 49. 1933
  Покренут часопис Нумизматичар
 50. 1933
  Музеј има 7 одељења, 3 лабораторије, 2 атељеа и 12 запослених
 51. 1933
  Краљ Александар Карађорђевић доноси одлуку о уступању краљевског Новог двора за престонички музеј
 52. 1935
  Уредбом о спајању Историјско-уметничког музеја и Музеја савремене уметности формиран је Музеј кнеза Павла
 53. 1935
  Мирослављево јеванђеље предато музеју на даље чување и излагање
 54. 1935
  Откупљена слика Огиста Реноара Купачица
 55. 1936
  Музеј кнеза Павла отворен за јавност 18. јануара са савременом музеолошком поставком која представља и националну и европску баштину
 56. 1936
  Изложба Модерно француског сликарства гостује у музеју
 57. 1937
  Музејски фонд броји укупно 250.000 предмета, од тога 120.000 нумизмата
 58. 1937
  Покренут часопис Уметнички преглед, који је излазио до 1941. године
 59. 1938
  Изложба Италијански портрет кроз векове гостује у музеју
 60. 1939
  Изложба Сто година француског сликарства. Од Давида до Сезана гостује у музеју
 61. 1939
  Музеј има 15 запослених
 62. 1939
  На јавној лицитацији у Паризу, музеј купио Монеову слику Руанска катедрала
 63. 1939-1945
  Други светски рат; Музеј је био све време отворен за посетиоце,
 64. 1944
  Промена имена музеја у Уметнички музеј
 65. 1945
  Приређена изложба Српско сликарство 18. и 19. века поводом стогодишњице музеја
 66. 1946
  Музеј учествује у реализацији изложбе Сликарство и вајарство народа Југославије 19. и 20. века, која гостује у Русији, Чехословачкој и Мађарској
 67. 1947
  Археолошка ископавања Дубравице, римског Маргума, трајала до 1950. године
 68. 1949
  Примљена збирка Ериха Шломовића
 69. 1950
  Прва послератна изложба из програма међународне сарадње Радови француских сликара 19. века
 70. 1952
  Музеју враћен назив Народни музеј; централни је музеј Србије
 71. 1952
  23. маја музеј је свечано отворен за јавност у згради на Тргу Републике коју је добио 1951. године, са новом сталном поставком која је поштовала хронолошке принципе
 72. 1953
  Прва тематска изложба у новом изложбеном простору – Српска графика 18. века
 73. 1954
  Основано Просветно-педагошко одељење, једно од 9 одељења музеја
 74. 1954
  Почетак систематског истраживања Космаја, која је музеј водио до 1978. године
 75. 1956
  Универзитет у Београду предао музеју на чување, обраду и излагање вредне нумизматичке збирке Ђорђа Вајферта и Филипа Ферарија, а 1959. и Љубомира Ковачевића
 76. 1957
  Музеј имао 163.000 посетилаца
 77. 1957
  Прва покретна едукативна изложба, Цртежи и пастели Моше Пијаде гостује по Србији
 78. 1957
  Почетак истраживања Новог Брда, које је трајало до 1962. године
 79. 1958
  Покренут Зборник радова Народног музеја
 80. 1960
  Основано Друштво пријатеља Народног музеја, први председник Криста Ђорђевић
 81. 1960
  Почетак истраживања изузетног неолитског локалитета Плочник
 82. 1960-1962
  Истраживања Петрове цркве у Новом Пазару
 83. 1961
  Божидар Марић поклонио музеју слике Камија Писароа, Огиста Реноара и Камија Короа
 84. 1962
  Изложба Константин Данил
 85. 1963
  Музејски фонд броји 195.688 предмета
 86. до 1963
  Из музејског фонда уступљен знатан број културних добара Војном музеју, Музеју града Београда, Музеју Вука и Доситеја, Историјском музеју Србије, Музеју примењене уметности, Галерији фресака, Музеју савремене уметности
 87. 1964
  Због почетка до сада једине реконструкције зграде музеј затворен за посетиоце
 88. 1964
  Зграда у којој се музеј налази, подигнута по пројекту арх. Николе Несторовића и Андре Стевановића, проглашена за споменик културе
 89. 1965
  Покренута едиција Класицизам код Срба, изашло осам томова
 90. 1966
  Музеј је свечано отворен 7. јула с новом сталном поставком конципираном по естетском принципу
 91. 1966
  У музеју гостује изложба из Холандије Винцент ван Гог, која је имала преко 300.000 посетилаца
 92. 1967
  Реституција Аријадниног пехара из државног музеја Шарлотенбург у Берлину
 93. 1967
  Љубица Луковић поклонила легат Надежде и Растка Петровића
 94. 1968/69
  Прве изложбе музеја које гостују у иностранству: Српско сликарство између два рата, у Немачкој, и Неолит централног Балкана, у Великој Британији, Данској и Немачкој
 95. 1969
  Поводом 125-годишњице музеја отворене изложбе Средњовековна уметност у Србији и Кроз историју Народног музеја
 96. 1971
  Организација велике изложбе Уметност на тлу Југославије (од праисторије до данас), у Паризу
 97. 1971-1991
  Ђорђе и Лала Лучић-Роки поклонили збирку слика и уметничких предмета
 98. 1972
  Музејски фонд броји око 200.000 предмета
 99. 1973
  У састав музеја улази Галерија фресака, основана 1951. године
 100. 1975
  Отворен Спомен музеј Надежде и Растка Петровића
 101. 1976
  Милојко и Софија Дуњић поклањају музеју своју археолошку збирку
 102. 1976
  Прва изложба ликовних радова ученика Ликовно пролеће установљена поводом Дана музеја, одржавана до 2002. године
 103. 1977
  Почетак систематских истраживања римског утврђења Дијана, које траје и данас
 104. 1978
  Музеј Лепенски Вир отворен поред измештеног локалитета Лепенски Вир
 105. 1979
  Музеју прикључен Музеј Вука и Доситеја, основан 1949. године
 106. 1980
  Изложба радова центра за конзервацију, прва те врсте у Србији
 107. 1980
  Заоставштина Љубомира Мицића предата музеју
 108. 1983
  У музеју гостује изложба Мајстори светског сликарства из збирке А. Хамера
 109. 1985
  Криста Ђорђевић поклонила слике југословенских аутора
 110. 1985
  Јован Смодлака поклонио слике југословенских аутора
 111. 1988
  слике југословенских и европских уметника поклонили Арсо и Војка Милатовић
 112. 1988/89
  Изложба Антички портрет у Југославији гостује у Москви, Франкфурту, Мадриду и Барселони
 113. 1991
  Прва изложба за слепе и слабовиде Београдска скулптура 1900-1950
 114. 1994
  Музејски фонд броји око 300.000 културних добара
 115. 1996
  Отворен Археолошки музеј Ђердапа у Кладову, који представља резултате истраживања великог међуинституционалног пројекта Ђердап
 116. 1996
  Четири дана након што је украдена, враћена Реноарова Купачица; са сталне поставке повучена дела из Збирке стране уметности
 117. 1996
  Централни регистар покретних културних добара музеја Србије – почетак примене нових технологија у стручно-научној обради културних добара
 118. 1997
  Изложба Пјер Огист Реноар из збирки Нардоног музеја
 119. 1998
  Изложба Надежда Петровић: пут части и славе
 120. 1999
  Због НАТО бобмардовања повучена стална поставка музеја
 121. 2002
  Изложба Од Лепенског Вира до модерне уметности, под покровитељством премијера Зорана Ђинђића, у оквиру кампање за обнову музеја
 122. 2002
  Од 1945. до 2002. године Народни музеј је објавио 433 публикација, каталога изложби, каталога збирки, монографија, часописа, водича и друго
 123. 2003
  Повучена стална поставка због катастрофалних услова, микроклиматских и безбедносних
 124. 2004
  Изложбу Импресивно! за 10 дана видело 45.000 посетилаца
 125. 2004
  Основан Дечији клуб Народног музеја; до данас у активностима учествовало преко 1000 деце и младих
 126. 2004
  Почетак систематског истраживања Шалитрене пећине, изузетног палеолитског локалитета
 127. 2005
  Формирано Одељење за превентивну заштиту
 128. 2005
  Мирослављево јеванђеље уврштено је на листу УНЕСКО Памћење света
 129. 2005/2006
  Изложба Непозната прича о модерној уметности гостује у седам градова Јапана, преко 300.000 посетилаца
 130. 2005
  Драгослав Дамјановић даровао музеју своју уметничку збирку од 222 слика и графика
 131. 2006
  Комплетирана електронска база целокупног музејског фонда
 132. 2006
  У музеју гостује изложба из Лувра, У додиру с антиком, којом музеј почиње да спроводи стандарде приступачности
 133. 2006
  Влада Републике Италије доделила је Народном музеју медаљу за сарадњу у области културе
 134. 2006-2007
  Све збике музеја конзерваторски прегледане, баркодиране, спаковане и припремљене за селидбу
 135. 2007
  Музеј гостује у Италији, у Кому, са изложбом Импресионисти, симболисти и авангарда, у Италији, у Адрији, са изложбом Балкан. Античка цивилизација између Дунава и Јадранског мора и у Загребу, Хрватска, са изложбом 100 врхунских дела хрватске уметности из Народног музеја; дела из музеја видело преко 200.000 посетилаца
 136. 2008
  Изложба Винча – праисторијска метропола, у сарадњи са Музејом града Београда, Филозофским факултетом и Галеријом Српске академије наука и уметности
 137. 2009
  Прва велика изложба националне уметности новог века Век српске уметности. 1850-1950, под покровитељством председника Румуније и Србије, гостује у Букурешту
 138. 2009
  Музејски фонд има 400.000 предмета
 139. 2010
  Изложба 100 година српске уметности имала је 100.000 посетилаца за 45 дана
 140. 2010
  Изложбу Паја Јовановић видело је 160.000 посетилаца за три месеца трајања
 141. 2010
  У председничкој палати Квиринал, у Риму, гостовала изложба Италија и конзервација величанственог кратера, под покровитељством председника Италије и Србије
 142. 2011
  На изложби Поклон збирка Драгослава Дамјановића представљен овај изузетан дар
 143. 2011
  Завршена реконструкција Музеја Лепенски Вир, по пројекту арх. Синише Темеринског и Марије Јовин. од јуна отворен Центар за посетиоце – Музеј Лепенски Вир
 144. 2011
  Музеј је реализовао 34 изложбе у Народном музеју и у другим просторима у Београду, Србији и иностранству, које су имале 187.323 посетилаца