izlozbekalendar

Jezik je hranitelj naroda

Muzeja Vuka i Dositejau i Srpska dopunska škola Jovan Jovanović Zmaj iz Hamburga organiziju izložbu Jezik je hranitelj naroda. Iz kolekcije Muzeja Vuka i Dositeja Narodnog muzeja u Beogradu u Hrama Svetog arhanđela Mihaila  u Hamburgu od 10. do 19. novembra.

Dokumentarna izložba Jezik je hranitelj naroda rezultat je uspešne saradnje ostvarene između Srpske dopunske škole Jovan Jovanović Zmaj iz Hamburga i  Muzeja Vuka i Dositeja iz Beograda,  uz podršku  Generalnog konzulata Republike Srbije i Hrama Svetog arhanđela Mihaila  u Hamburgu.

Ova izložba  namenjena je učenicima dopunskih srpskih škola u Nemačkoj, njihovim roditeljima, ali i svim prijateljima i  posetiocima koji žele bliže da se upoznaju sa životom i radom pregalaca srpskog jezika i kulture: Dositejem Obradovićem i Vukom Stefanovićem Karadžićem.

Izložbu čini dvadeset panoa sa tekstovima koji posetiocima predstavljaju delatnost i rad naših velikana. Tekstove prate odabrane fotografije portreta heroja srpske kulture i pejzaža, rađenih tehnikom ulja, crteža i akvarela koji su delo više umetnika. Uz njih se nalaze i reprodukcije  fotografija iz druge polovine 19. veka na kojima su prikazani Vuk Karadžić i članovi njegove porodice.

Jezgro zbirke današnjeg Muzeja čini zaostavština Vuka Stefanovića Karadžića koju je krajem 19. stoleća Kraljevini Srbiji poklonila njegova ćerka, Vilhelmina Mina Karadžić. Vukovoj zbirci pridodata je kasnije skromnija ostavština Dositeja Obradovića. U zbirci Muzeja Vuka i Dositeja nalaze se njihovi lični predmeti, knjige, pisma  i fotografije kao i umetnička dela – portreti, zdanja  i predeli kojima su hodili velikani srpske kulture.

Dositej Obradović bio je prosvetitelj, prevodilac, poliglota, neumorni svetski putnik, prvi ministar prosvete.

Vuk Stefanović Karadžić iako gotovo samouk, bio je tvorac savremene azbuke, pisac naše prve gramatike, prvog rečnika srpskog jezika, prvi prevodilac Novog zavjeta. Družio se s najvećim umovima tadašnje Evrope, poput Jakoba Grima i Johana V. f. Getea koji su otkrivali jedan, do tada, nepoznati svet narodne poezije s Balkana.

Reči Vuka Stefanovića Karadžića iz kojih se očituje njegova neiscrpna ljubav ka svom narodu, jeziku i prosvećivanju glase:

Jezik je hranitelj naroda. Dokle god živi jezik, dokle ga ljubimo i počitujemo, njim govorimo i pišemo, pročišćavamo, dotle živi i narod, može se među sobom razumijevati i umno sajedinjavati, ne preliva se u drugi, ne propada.

 

Vuk Stefanović Karadžić


« Povratak na događanja