izdanja

Дигитализована издања

Зборник Народног музеја

XXII-2, Историја уметности, 2016.

Преузми>>>

XXII-1 Археологија, 2015.

Преузми>>>

XXI-2, Историја уметности, 2014.

Преузми>>>

XXI-1 Археологија, 2013.

Преузми>>>

XX-2, Историја уметности, 2012.

Преузми>>>

XX-1, Археологија, 2011.

Преузми>>>

XIX-2 Историја уметности, 2010.

Преузми>>>

XIX-1, Археологија, 2009.

Преузми>>>

XVIII-2 Историја уметности, 2007.

Преузми>>>

XVIII-1 Археологија, 2005.

Преузми>>>

Сепарати из Зборника Народног музеја

Кајтез Софија, „Павле Паја Јовановић (1859-1957), Женидба цара Душана – Нова сазнања, осврт на материјале и сликарски поступак“, Зборник Народног музеја XIX – 2, Народни музеј, Београд, 2010, 361-397.

Преузми >>>

Нумизматичар

Нумизматичар 29, 2011.

Преузми>>>

Нумизматичар 28, 2010.

Преузми>>>

Нумизматичар 24/25, 2005.

Преузми>>>

Текстови и истраживачки радови  стручњака из Народног музеја

Кајтез Софија, „Кићење невесте Паје Јовановића: техничка анализа, конзерваторско-рестаураторски третман и нове костатације,“ Између естетике и живота: представа жене у сликарству Паје Јовановића, Галерија Матице српске, Нови Сад, 2010., 267-289.

Преузми>>>