omuzeju

Јавне набавке 2014

План јавних набавки Народног музеја у Београду за 2014. годину

 

Јавна набавка рачунарске опреме

Јавна набавка материјал за конзервацију

Јавна набавка горива

Јавна набавка канцеларијског материјала

Јавна набавка штампа публикација

Јавна набавка материјала за хигијену

Јавна набавка материјал за конзервацију II

Јавна набавка рачунарске опреме II

Јавна набавка рачунарске опреме III

Јавна набавка канцеларијски материјал – тонери за штампаче

Јавна набавка за извођење радова на фасади и фасадној столарији

Јавна набавка – Стручни надзор над извођењем радова

Јавна набавка услуге – избор пружаоца услуге израде главних пројеката

Јавна набавка услуге – техничка контрола главних пројеката рестаурације, санације и адаптације

Јавна набавка добара – инострана стручна периодика