omuzeju

Javne nabavke 2014

Plan javnih nabavki Narodnog muzeja u Beogradu za 2014. godinu

 

Javna nabavka računarske opreme

Javna nabavka materijal za konzervaciju

Javna nabavka goriva

Javna nabavka kancelarijskog materijala

Javna nabavka štampa publikacija

Javna nabavka materijala za higijenu

Javna nabavka materijal za konzervaciju II

Javna nabavka računarske opreme II

Javna nabavka računarske opreme III

Javna nabavka kancelarijski materijal – toneri za štampače

Javna nabavka za izvođenje radova na fasadi i fasadnoj stolariji

Javna nabavka – Stručni nadzor nad izvođenjem radova

Javna nabavka usluge – izbor pružaoca usluge izrade glavnih projekata

Javna nabavka usluge – tehnička kontrola glavnih projekata restauracije, sanacije i adaptacije

Javna nabavka dobara – inostrana stručna periodika