omuzeju

Јавна набавка – Стручни надзор над извођењем радова

Преузмите Позив

Преузмите Измена позива за подношење понуде

Преузмите Конкурсну документацију

Преузмите Измене Конкурсне документације

Преузмите Пречишћен текст конкурсне документације – стручни надзор над извођењем радова

Преузмите Одговор на питање потенцијалног понуђача

Преузмите Одговор на питање потенцијалног понуђача 2

Преузмите Обавештење о закљученом уговору