omuzeju

Јавна набавка за извођење радова на фасади и фасадној столарији

Преузмите Позив

Преузмите Измена позива за подношење понуде

Преузмите Конкурсну документацију

Преузмите Измене Конкурсне документације

Преузмите Измене Конкурсне документације 2

Преузмите Измене Конкурсне документације 3

Преузмите Пречишћен текст конкурсне документације – фасада и фасадна столарија

Преузмите Одговор на питање потенцијалног понуђача

Преузмите Одговор на питање потенцијалног понуђача 2

Преузмите Одговор на питање потенцијалног понуђача 3

Преузмите Обавештење о закљученом уговору