omuzeju

Јавне набавке 2015

План јавних набавки за 2015. годину

 

Откуп предмета за уметничке збирке II

План Јавних набавки за 2015. годину

Јавна набавка канцеларијског материјала

Јавна набавка материјала за хигијену

Јавна набавка услуга – услуге коришћења мобилне телефоније

Јавна набавка – додатно обезбеђење за потребе Народног музеја

Јавна набавкa добара – гориво за моторна возила

Јавна набавка материјал за конзервацију

Јавна набавкa добара – гориво за моторна возила 2

Јавна набавкa добара – гориво за моторна возила 3

Откуп предмета за уметничке збирке

Непредвиђени (додатни) радови на рестаурацији уличних фасада

Јавна набавка материјала за конзервацију 2

Откуп предмета за уметничке збирке III

Јавна набавка услуге – штампа публикација

Откуп предмета за уметничке збирке IV

Откуп предмета за уметничке збирке V

Откуп предмета за уметничке збирке VI

Откуп предмета за уметничке збирке VII