omuzeju

Јавна набавкa добара – гориво за моторна возила

Преузмите Позив

Преузмите Конкурсну документацију

Преузмите Одговор на питање потенцијалног понуђача

Преузмите Одлуку о обустави поступка