omuzeju

Јавна набавка услуга – услуге коришћења мобилне телефоније

Преузмите Позив

Преузмите Конкурсну документацију

Преузмите Измене конкурсне документације

Преузмите Измене конкурсне документације 2

Преузмите Измене конкурсне документације 3

Преузмите Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Преузмите Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2

Преузмите Одговор на питање потенционалног понуђача 1

Преузмите Одговор на питање потенционалног понуђача 2 

Преузмите Одговор на питање потенционалног понуђача 3

Преузмите Обавештење о закљученом уговору