omuzeju

Откуп предмета за уметничке збирке III

Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда под називом Откуп предмета за уметничке збирке III.

Преузмите Обавештење о покретању поступка

Преузмите Конкурсну документацију