omuzeju

Откуп предмета за уметничке збирке IV

Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда под називом Откуп предмета за уметничке збирке IV.

Преузмите Обавештење о покретању поступка

Преузмите Конкурсну документацију