omuzeju

Јавне набавке – 2017

Додатно обезбеђење на изложбама и манифестацијама

Канцеларијски материјал

Материјал за конзервацију

Услуге коришћења мобилне телефоније

Штампа публикација

Откуп предмета за музејске збирке 1

Откуп предмета за музејске збирке 2

Откуп предмета за музејске збирке 3

Технички преглед изведених радова на рестаурацији, санацији и адаптацији објекта Народног музеја у Београду

Канцеларијски намештај за потребе Народног музеја у Београду

Рестаурација стилског канцеларијског намештаја

Технолошка опрема и технолошки мобилијар

Непредвиђени (додатни) радови на рестурацији, санацији и адаптацији објекта Народног музеја у Београду

Додатне услуге вршења стручног надзора над непредвиђеним радовима на рестурацији, санацији и адаптацији објекта Народног музеја у Београду

Административна опрема

Непредвиђени (додатни) радови на рестурацији, санацији и адаптацији објекта Народног музеја у Београду 2

Додатне услуге вршења стручног надзора над непредвиђеним радовима на рестурацији, санацији и адаптацији објекта Народног музеја у Београду 2

Откуп предмета за музејске збирке 4

Откуп предмета за музејске збирке 5

Откуп предмета за музејске збирке 6

Откуп предмета за музејске збирке 7

Откуп предмета за музејске збирке 8

Откуп предмета за музејске збирке 9

Изложбени мобилијар