Преузмите

Позив за подношење понуда

Конкурсну документацију

Измене и допуне конкурсне документације 1

Измене и допуне конкурсне документације 2

Измене и допуне конкурсне документације 3

Измене и допуне конкурсне документације 4

Пречишћен текст конкурсне документације

Одговор на питање потенцијалног понуђача 1

Одговор на питање потенцијалног понуђача 2

Одговор на питање потенцијалног понуђача 3

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава

Одлуку о додели уговора

Одлуку о обустави поступка

Одлуку о закљученом уговору 1

Одлуку о закљученом уговору 2

 

Прочитајте више