Preuzmite

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursnu dokumentaciju

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 1

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 2

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 3

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 4

Prečišćen tekst konkursne dokumentacije

Odgovor na pitanje potencijalnog ponuđača 1

Odgovor na pitanje potencijalnog ponuđača 2

Odgovor na pitanje potencijalnog ponuđača 3

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava

Odluku o dodeli ugovora

Odluku o obustavi postupka

Odluku o zaključenom ugovoru 1

Odluku o zaključenom ugovoru 2

 

Pročitajte više