Narodni muzej osnovan je ukazom ministra prosvete Jovana Sterije Popovića, 10. maja 1844. godine, kao Muzeum serbski, koji je na jednom mestu trebalo da sabere starine i da ih za potomstvo sačuva. Organizovan u prvim decenijama svog rada i kao ustanova zaštite i kao naučna, istraživačka ustanova, koja je konstituisala nacionalni identitet i bila presudan akter u razvoju zaštite baštine, Narodni muzej je ubrzo prerastao u zvaničnog reprezenta države i društva, svedočeći i o mogućoj snazi kulture i muzeja u Srbiji.

Intenzivnoj delatnost prikupljanja i razvoja zbirki, pridružen je ubrzo i raznovrstan istraživački rad, koji je preobrazio Muzej od skladišta prošlosti u prikazivački, demonstracioni izložbeni prostor. Međuratne godine dvadesetog veka dovele su do velike transformacije, u kojoj su izložbe, posebno međunarodne koje su se dinamično smenjivale, uz raznovrsnu istraživačku i izuzetnu izdavačku delatnost, postavile Muzej kao centar informacija o izuzetnom, o lepom, o posebnim vrednostima nacionalne, ali i evropske kulturne baštine.

Poslednjih decenija, bogata izložbena i izdavačka delatnost, kao i raznovrsni programi za publiku, u kojima nove tehnologije imaju posebno mesto, potvrdili su da je Narodni muzej važan centar komunikacije i izvor saznanja, otvoren, dinamičan i pristupačan muzej.

 1. 1844
  Ukazom načelnika ministarstva prosvete Jovana Sterije Popovića osnovan je Muzeum serbski – početak sistematskog prikupljanja i zaštite kulturne baštine u Srbiji
 2. 1848
  Prvi inventar muzeja – ukupno 79 rednih brojeva (novci, povelje i diplome, rukopisne i štampane knjige, stari pečati, alatke, posude, statue)
 3. 1850
  Muzeju predat portret Trajanovog oca, nađen u Kostolu
 4. 1853
  Ukazom kneza Aleksandra Karađorđevića uspostavlja se zvanje čuvara Narodnog muzeja. Postavljen prvi čuvar, Filip Nikolić
 5. 1862
  Prva evakuacija muzejskog fonda (24 sanduka) zbog oružanog napada Turaka
 6. 1864
  Uvećan muzejski fond zbirkama Društva srpske slovesnosti
 7. 1864
  Priređena prva muzejska postavka
 8. 1865
  Prva arheološka iskopavanja u Srbiji, na Rudniku
 9. 1871
  Muzejski fond broji 12869 predmeta raspoređenih u 19 odeljenja
 10. 1873
  Katarina Ivanović, prva srpska školovana slikarska, poklonila muzeju četiri svoja dela, a tri godine kasnije još sedam slika i 1000 forinti za njihovo održavanje
 11. 1873
  Uposlen Toma, prvi „pokazivač“ muzeja; muzej obišao 401 posetilac
 12. 1881
  Zakonom o Narodnoj biblioteci i muzeju, Narodni muzej je izdvojen kao samostalna ustanova
 13. 1882
  Postavljena prva tematska izložba Skulpture Petra Ubavkića
 14. 1882
 15. 1882
  Prva izložba slika Katarine Ivanović
 16. 1883
  Priređen Spisak sviju na gledanje izložene predmete u muzej – preteča muzejskog vodiča; muzejski fond izložen u 3 sobe
 17. 1883
  Otkupljene slike Anatom Đorđa Krstića i Vesela braća Uroša Predića
 18. 1886
  Kralj Milan Obrenović poklonio muzeju zbirku od 1352 primeraka srpskog srednjovekovnog novca i zapon humskog kneza Petra
 19. 1887
  Otkupljeni srebrni pojasevi iz Mramorca
 20. 1891
  Bertold Lipaj poklonio muzeju 70 slika mletačkih umetnika
 21. 1895
  Muzeju predata zaostavština Vuka Karadžića i slike Mine Karadžić
 22. 1895
  Istraživanje rimske grobnice u Brestoviku
 23. 1896
  Prva nabavka opreme za muzejsku fotolaboratoriju
 24. 1896
  Prvi put imenovan pomoćnik čuvara muzeja
 25. 1898
  Muzeju poklonjena čuvena kameja iz Kusadka sa predstavom cara Konstantina
 26. 1900
  Izdat prvi stručni katalog Opis stvari iz zaostavštine Vuka Stefanovića Karadžića, autor Mihailo Valtrović
 27. 1900
  Muzeju predat bronzani portret cara Konstantina
 28. 1900
  Muzeju poklonjen vredni Temnićki natpis
 29. 1904
  Prva Jugoslovenska izložba (umetnici iz Srbije, Hrvatske, Slovenije i Bugarske)
 30. 1904
  Otvorena prva muzejska postavka koja je predstavljala sve zbirke (Arheološko odeljenje sa lapidarijumom, Srednjevekovno odeljenje, Galerija slika, Vukova soba) i štampan novi katalog Spisak slika izloženih u galeriji Narodnog muzeja
 31. 1907
  Prvo zvanično evidentiranje broja posetilaca: 4298
 32. 1908
  Početak istraživanja izuzetnog neolitskog lokaliteta Vinča
 33. 1910
  Iz Narodnog muzeja završeno izdvajanje etnografskih i prirodnjačkih zbirki
 34. 1912
  Početak istraživanja Caričinog grada
 35. 1914-1918
  Prvi svetski rat – bombardovanje muzeja i devastacija muzejskog fonda, uništen čuveni Kličevački idol, nestao Arijadnin pehar
 36. 1923
  Muzej imao 10.380 posetilaca
 37. 1923
  Muzejska biblioteka broji 1243 naslova
 38. 1924
  Umetničko društvo Lada muzeju poklonilo zbirku crteža Novaka Radonića i zbirku litografija Anastasa Jovanovića
 39. 1924
  Početak sistematskih istraživanja lokaliteta Stobi, koje je trajalo u kontinuitetu do 1941. godine
 40. 1925
  U muzeju osnovan Grafički kabinet
 41. 1926
  Prva posleratna izložba u muzeju Retrospektiva slika Pavla Simića
 42. 1927
  Pri muzeju osnovana prva konzervatorsko-restauratorska laboratorija
 43. 1929
  Objavljeni Srpski spomenici, Pisani spomenici i Praistorijski spomenici
 44. 1930
  Edit Čester Biti poklonila muzeju sliku Kamija Pisaroa Trg ispred Francuskog pozorišta
 45. 1930
  Istraživanja Trebeništa, koja su trajala do 1933. godine
 46. 1931
  Grad Amsterdam poklonio muzeju 48 umetničkih dela
 47. 1932
  Otkupljena mermerna kopija Fidijine Atene partenos iz Herakleje
 48. 1933
  Pokrenut časopis Numizmatičar
 49. 1933
  Muzej ima 7 odeljenja, 3 laboratorije, 2 ateljea i 12 zaposlenih
 50. 1933
  Kralj Aleksandar Karađorđević donosi odluku o ustupanju kraljevskog Novog dvora za prestonički muzej
 51. 1935
  Uredbom o spajanju Istorijsko-umetničkog muzeja i Muzeja savremene umetnosti formiran je Muzej kneza Pavla
 52. 1935
  Miroslavljevo jevanđelje predato muzeju na dalje čuvanje i izlaganje
 53. 1935
  Otkupljena slika Ogista Renoara Kupačica
 54. 1936
  Muzej kneza Pavla otvoren za javnost 18. januara sa savremenom muzeološkom postavkom koja predstavlja i nacionalnu i evropsku baštinu
 55. 1936
  Izložba Moderno francuskog slikarstva gostuje u muzeju
 56. 1937
  Muzejski fond broji ukupno 250.000 predmeta, od toga 120.000 numizmata
 57. 1937
  Pokrenut časopis Umetnički pregled, koji je izlazio do 1941. godine
 58. 1938
  Izložba Italijanski portret kroz vekove gostuje u muzeju
 59. 1939
  Izložba Sto godina francuskog slikarstva. Od Davida do Sezana gostuje u muzeju
 60. 1939
  Muzej ima 15 zaposlenih
 61. 1939
  Na javnoj licitaciji u Parizu, muzej kupio Moneovu sliku Ruanska katedrala
 62. 1939-1945
  Drugi svetski rat; Muzej je bio sve vreme otvoren za posetioce,
 63. 1944
  Promena imena muzeja u Umetnički muzej
 64. 1945
  Priređena izložba Srpsko slikarstvo 18. i 19. veka povodom stogodišnjice muzeja
 65. 1946
  Muzej učestvuje u realizaciji izložbe Slikarstvo i vajarstvo naroda Jugoslavije 19. i 20. veka, koja gostuje u Rusiji, Čehoslovačkoj i Mađarskoj
 66. 1947
  Arheološka iskopavanja Dubravice, rimskog Marguma, trajala do 1950. godine
 67. 1949
  Primljena zbirka Eriha Šlomovića
 68. 1950
  Prva posleratna izložba iz programa međunarodne saradnje Radovi francuskih slikara 19. veka
 69. 1952
  Muzeju vraćen naziv Narodni muzej; centralni je muzej Srbije
 70. 1952
  23. maja muzej je svečano otvoren za javnost u zgradi na Trgu Republike koju je dobio 1951. godine, sa novom stalnom postavkom koja je poštovala hronološke principe
 71. 1953
  Prva tematska izložba u novom izložbenom prostoru – Srpska grafika 18. veka
 72. 1954
  Osnovano Prosvetno-pedagoško odeljenje, jedno od 9 odeljenja muzeja
 73. 1954
  Početak sistematskog istraživanja Kosmaja, koja je muzej vodio do 1978. godine
 74. 1956
  Univerzitet u Beogradu predao muzeju na čuvanje, obradu i izlaganje vredne numizmatičke zbirke Đorđa Vajferta i Filipa Ferarija, a 1959. i Ljubomira Kovačevića
 75. 1957
  Muzej imao 163.000 posetilaca
 76. 1957
  Prva pokretna edukativna izložba, Crteži i pasteli Moše Pijade gostuje po Srbiji
 77. 1957
  Početak istraživanja Novog Brda, koje je trajalo do 1962. godine
 78. 1958
  Pokrenut Zbornik radova Narodnog muzeja
 79. 1960
  Osnovano Društvo prijatelja Narodnog muzeja, prvi predsednik Krista Đorđević
 80. 1960
  Početak istraživanja izuzetnog neolitskog lokaliteta Pločnik
 81. 1960-1962
  Istraživanja Petrove crkve u Novom Pazaru
 82. 1961
  Božidar Marić poklonio muzeju slike Kamija Pisaroa, Ogista Renoara i Kamija Koroa
 83. 1962
  Izložba Konstantin Danil
 84. 1963
  Muzejski fond broji 195.688 predmeta
 85. do 1963
  Iz muzejskog fonda ustupljen znatan broj kulturnih dobara Vojnom muzeju, Muzeju grada Beograda, Muzeju Vuka i Dositeja, Istorijskom muzeju Srbije, Muzeju primenjene umetnosti, Galeriji fresaka, Muzeju savremene umetnosti
 86. 1964
  Zbog početka do sada jedine rekonstrukcije zgrade muzej zatvoren za posetioce
 87. 1964
  Zgrada u kojoj se muzej nalazi, podignuta po projektu arh. Nikole Nestorovića i Andre Stevanovića, proglašena za spomenik kulture
 88. 1965
  Pokrenuta edicija Klasicizam kod Srba, izašlo osam tomova
 89. 1966
  Muzej je svečano otvoren 7. jula s novom stalnom postavkom koncipiranom po estetskom principu
 90. 1966
  U muzeju gostuje izložba iz Holandije Vincent van Gog, koja je imala preko 300.000 posetilaca
 91. 1967
  Restitucija Arijadninog pehara iz državnog muzeja Šarlotenburg u Berlinu
 92. 1967
  Ljubica Luković poklonila legat Nadežde i Rastka Petrovića
 93. 1968/69
  Prve izložbe muzeja koje gostuju u inostranstvu: Srpsko slikarstvo između dva rata, u Nemačkoj, i Neolit centralnog Balkana, u Velikoj Britaniji, Danskoj i Nemačkoj
 94. 1969
  Povodom 125-godišnjice muzeja otvorene izložbe Srednjovekovna umetnost u Srbiji i Kroz istoriju Narodnog muzeja
 95. 1971
  Organizacija velike izložbe Umetnost na tlu Jugoslavije (od praistorije do danas), u Parizu
 96. 1971-1991
  Đorđe i Lala Lučić-Roki poklonili zbirku slika i umetničkih predmeta
 97. 1972
  Muzejski fond broji oko 200.000 predmeta
 98. 1973
  U sastav muzeja ulazi Galerija fresaka, osnovana 1951. godine
 99. 1975
  Otvoren Spomen muzej Nadežde i Rastka Petrovića
 100. 1976
  Milojko i Sofija Dunjić poklanjaju muzeju svoju arheološku zbirku
 101. 1976
  Prva izložba likovnih radova učenika Likovno proleće ustanovljena povodom Dana muzeja, održavana do 2002. godine
 102. 1977
  Početak sistematskih istraživanja rimskog utvrđenja Dijana, koje traje i danas
 103. 1978
  Muzej Lepenski Vir otvoren pored izmeštenog lokaliteta Lepenski Vir
 104. 1979
  Muzeju priključen Muzej Vuka i Dositeja, osnovan 1949. godine
 105. 1980
  Izložba radova centra za konzervaciju, prva te vrste u Srbiji
 106. 1980
  Zaostavština Ljubomira Micića predata muzeju
 107. 1983
  U muzeju gostuje izložba Majstori svetskog slikarstva iz zbirke A. Hamera
 108. 1985
  Krista Đorđević poklonila slike jugoslovenskih autora
 109. 1985
  Jovan Smodlaka poklonio slike jugoslovenskih autora
 110. 1988
  slike jugoslovenskih i evropskih umetnika poklonili Arso i Vojka Milatović
 111. 1988/89
  Izložba Antički portret u Jugoslaviji gostuje u Moskvi, Frankfurtu, Madridu i Barseloni
 112. 1991
  Prva izložba za slepe i slabovide Beogradska skulptura 1900-1950
 113. 1994
  Muzejski fond broji oko 300.000 kulturnih dobara
 114. 1996
  Otvoren Arheološki muzej Đerdapa u Kladovu, koji predstavlja rezultate istraživanja velikog međuinstitucionalnog projekta Đerdap
 115. 1996
  Četiri dana nakon što je ukradena, vraćena Renoarova Kupačica; sa stalne postavke povučena dela iz Zbirke strane umetnosti
 116. 1996
  Centralni registar pokretnih kulturnih dobara muzeja Srbije – početak primene novih tehnologija u stručno-naučnoj obradi kulturnih dobara
 117. 1997
  Izložba Pjer Ogist Renoar iz zbirki Nardonog muzeja
 118. 1998
  Izložba Nadežda Petrović: put časti i slave
 119. 1999
  Zbog NATO bobmardovanja povučena stalna postavka muzeja
 120. 2002
  Izložba Od Lepenskog Vira do moderne umetnosti, pod pokroviteljstvom premijera Zorana Đinđića, u okviru kampanje za obnovu muzeja
 121. 2002
  Od 1945. do 2002. godine Narodni muzej je objavio 433 publikacija, kataloga izložbi, kataloga zbirki, monografija, časopisa, vodiča i drugo
 122. 2003
  Povučena stalna postavka zbog katastrofalnih uslova, mikroklimatskih i bezbednosnih
 123. 2004
  Izložbu Impresivno! za 10 dana videlo 45.000 posetilaca
 124. 2004
  Osnovan Dečiji klub Narodnog muzeja; do danas u aktivnostima učestvovalo preko 1000 dece i mladih
 125. 2004
  Početak sistematskog istraživanja Šalitrene pećine, izuzetnog paleolitskog lokaliteta
 126. 2005
  Formirano Odeljenje za preventivnu zaštitu
 127. 2005
  Miroslavljevo jevanđelje uvršteno je na listu UNESKO Pamćenje sveta
 128. 2005/2006
  Izložba Nepoznata priča o modernoj umetnosti gostuje u sedam gradova Japana, preko 300.000 posetilaca
 129. 2005
  Dragoslav Damjanović darovao muzeju svoju umetničku zbirku od 222 slika i grafika
 130. 2006
  Kompletirana elektronska baza celokupnog muzejskog fonda
 131. 2006
  U muzeju gostuje izložba iz Luvra, U dodiru s antikom, kojom muzej počinje da sprovodi standarde pristupačnosti
 132. 2006
  Vlada Republike Italije dodelila je Narodnom muzeju medalju za saradnju u oblasti kulture
 133. 2006-2007
  Sve zbike muzeja konzervatorski pregledane, barkodirane, spakovane i pripremljene za selidbu
 134. 2007
  Muzej gostuje u Italiji, u Komu, sa izložbom Impresionisti, simbolisti i avangarda, u Italiji, u Adriji, sa izložbom Balkan. Antička civilizacija između Dunava i Jadranskog mora i u Zagrebu, Hrvatska, sa izložbom 100 vrhunskih dela hrvatske umetnosti iz Narodnog muzeja; dela iz muzeja videlo preko 200.000 posetilaca
 135. 2008
  Izložba Vinča – praistorijska metropola, u saradnji sa Muzejom grada Beograda, Filozofskim fakultetom i Galerijom Srpske akademije nauka i umetnosti
 136. 2009
  Prva velika izložba nacionalne umetnosti novog veka Vek srpske umetnosti. 1850-1950, pod pokroviteljstvom predsednika Rumunije i Srbije, gostuje u Bukureštu
 137. 2009
  Muzejski fond ima 400.000 predmeta
 138. 2010
  Izložba 100 godina srpske umetnosti imala je 100.000 posetilaca za 45 dana
 139. 2010
  Izložbu Paja Jovanović videlo je 160.000 posetilaca za tri meseca trajanja
 140. 2010
  U predsedničkoj palati Kvirinal, u Rimu, gostovala izložba Italija i konzervacija veličanstvenog kratera, pod pokroviteljstvom predsednika Italije i Srbije
 141. 2011
  Na izložbi Poklon zbirka Dragoslava Damjanovića predstavljen ovaj izuzetan dar
 142. 2011
  Završena rekonstrukcija Muzeja Lepenski Vir, po projektu arh. Siniše Temerinskog i Marije Jovin. od juna otvoren Centar za posetioce – Muzej Lepenski Vir
 143. 2011
  Muzej je realizovao 34 izložbe u Narodnom muzeju i u drugim prostorima u Beogradu, Srbiji i inostranstvu, koje su imale 187.323 posetilaca
Pročitajte više