omuzeju

Контакт

Народни музеј у Београду

Трг републике 1а

11000 Београд

Република Србија

Телефони: +381(0)11 3306048

Факс: +381(0)11 2627721

Електронска пошта:

kontakt@narodnimuzej.rs

galerijafresaka@narodnimuzej.rs

vukidositej@narodnimuzej.rs

lepenskivir@narodnimuzej.rs

muzejdjerdapa@narodnimuzej.rs

Групне и школске посете – eduka@narodnimuzej.rs

Медији – pr@narodnimuzej.rs

Коришћење репродукција – reprodukcije@narodnimuzej.rs

Организација и продукција – produkcija@narodnimuzej.rs

Куповина издања – izdanja@narodnimuzej.rs

Документација – dokumentacija@narodnimuzej.rs