omuzeju

Кроз лица музеја

Велики је број значајних појединаца који су обележили 170 година постојања и рада Народног музеја. Дуг и бременит низ изузетних људи који су оставили драгоцени траг онемогућава представљање, чак и у најкраћим цртама, свих заслужних. Одабране и овде представљене личности, чија су дела и животи данас мање или више познати, само су неки од појединаца чије су личне историје прожете са музејским предметима и историјатом музејских збирки.

Миливоје Величковић (1922-2008)

Ерих Шломовић (1915 – 1942)

Милан М. Обреновић IV (1854-1901)

Мина Караџић Вукомановић (1828-1894)

Љубица Петровић Луковић (1885 – 1979)

Нада Тодоровић (1907-1996)

Растислав Марић (1905-1961)

Лукић Братислав Браца (1936 – 2009)

Здравко Секулић (1902-1965) и Милан Духаћ (1897-1964)

Тома Милетић (друга половина XIX века)

Гордана Томић (1925-2004)

Љубомир Мицић (1895 – 1971)

Јован Јоца Вујић (1863 – 1934)

Зорка Симић-Миловановић (1901-1973)

Миодраг Коларић (1912 – 2001)

Зденка Живковић (1911-2011)

Гордана Марјановић–Вујовић (1934-1994)

Мирјана Ћоровић Љубинковић (1910-1996)

Мирјана Татић-Ђурић (1924-2013)

Душан Карапанџић (1888-1963)

Драгослав Срејовић (1931-1996)

Миодраг Грбић (1901-1969)

Ђорђе Мано Зиси (1901-1995)

Драга Лалка Гарашанин (1921–1997)

Михаило Валтровић (1839-1915)

Десанка Милошевић Скочајић (1923–1993)

Ђорђе и Лала Лучић-Роки