omuzeju

Миливоје Величковић (1922-2008)

Миливоје Величковић је био археолог и кустос Народног музеја у Београду. Рођен је 1922. године у селу Грабовац код Крагујевца. Дипломирао је археологију 1951. године, а већ следеће године почео је са радом као кустос приправник у Народном музеју у Београду.

Током каријере, углавном се бавио грчком и римском археологијом. Његов први већи рад је објављен 1957. године под називом Каталог грчких и римских теракота. У овом раду Величковић је студиозно обрадио и класификовао теракоте из збирки Народног музеја. Био је руководилац Римске збирке Античког одељења и учествовао у организацији изложби Античка бронза у Југославији (1969), Археолошко благо Србије (1983) и Античко сребро у Србији (1994).

Осим послова везаних заобраду и публиковање археолошког материјала, Величковић је учествовао и у рекогносцирању римских рудника на Космају. Водио је ископавања некрополе на локалитету Гомилице у селу Губеревац. Ова истраживања су дала врло интересантне податке о становништву подручја стојничког Града, утврђења које је штитило космајске царске руднике. Потпунију слику целокупне космајске области у римско доба дала је збирка Дуњић, поклон дародаваца Софије и Миленка Дуњића. Величковић је представио репрезентативне предмете из ове збирке на изложби Археолошка збирка Дуњић (1977).

Као врсног музеалца, Величковића је интересовао историјат Народног музеја у Београду, а његов рад Народни музеј за време управе Михаила Валтровића: 1881-1905, представља полазиште сваког озбиљног истраживања историјата Музеја.

Током археолошких ископавања којима је руководио Миливоје Величковић 1962. године, у оквиру римске некрополе у селу Губеревац, пронађена је фигурина Венере која је до сада била ретко излагана.