omuzeju

Мирјана Татић-Ђурић (1924-2013)

Мирјана Татић-Ђурић је рођена је у Београду 1924. године. Дипломирала је на Београдском универзитету 1949. године на групи Историја уметности са археологијом, а затим похађала и часове класичне филологије и завршила осам семестара. Од 1948. године радила је као библиотекар Семинара за историју уметности и волонтирала у Јагићевој библиотеци. Завршила је и музејски курс при Народном музеју у Београду, у којем је провела радни век (1950-1988).

У Народном музеју је радила на документацији, музеолошким, педагошким, стручним и научним пословима из области археологије и историје уметности. Њен рад на археологији  је обухватао: заштитна ископавања САНУ (Најева циглана у Кикинди), сондажна истраживања у Новим Бановцима,  кампање на словенској некрополи у Брестовику код Гроцке, на касноантичком локалитету у Белој Паланци код Пирота, на средњовековној тврђави Ново Брдо и на Ђурђевим ступовима у Новом Пазару.

У почетку се упоредо бавила средњовековном археологијом и историјом уметности, Сеобом народа и хришћанском антиком, а касније иконописом и иконографијом, нарочито представама Богородице. Такође, бавила је се и профаном иконографијом, уметношћу епохе поствизантијског периода и турске доминације, као и изучавањем средњовековног живописа, радећи за корпус Галерије фресака у Београду и Ликовну енциклопедију Југославије.

Бронзани тег са ликом византијске царице је први пут публиковала Мирјана Татић-Ђурић. Овај предмет долази у Народни музеј необичним стицајем околности – пронађен је са предметима из XVII века случајно ископаним током радова у Данијеловој улици у Београду.