omuzeju

Нада Тодоровић (1907-1996)

Нада Тодоровић је била класични филолог, професор у Другој женској гимназији у Београду од 1947.  до 1962. године.  После одласка у пензију 1962.  била је библиотекар, а потом кустос у Нумизматичком одељењу Народног музеја у Београду. Област њеног стручног и научног интересовања биле су медаље. Била је изразити познавалац  историје медаљерства  и сматра се утемељивачем ове научне дисциплине код нас. Пионирски рад у овој области  крунисала је објављивањем  првог каталога збирке медаља Народног музеја у Београду, под називом  Југословенске и иностране медаље (1964).

Нада је била сарадник многих стручних часописа попут Нумизматичара (Београд), затим Билтена и Нумизматичких вијести Хрватског нумизматичког друштва, а радове  је објављивала и у Зборнику Народног музеја у Београду.

Помно и ревносно је пратила рад савремених вајара који су се бавили медаљом као ликовним изразом (Ђока Јовановић, Љубица Табаковић, Франо Менегеле Динчић, Небојша Митрић и др.).

За допринос струци  добила је 1982. године  Орден заслуга за народ са сребрном звездом.