omuzeju

Organizaciona struktura

Upravljanje

Upravni odbor Narodnog muzeja upravlja radom Narodnog muzeja, utvrđuje i donosi osnovne dokumente koji definišu delatnost muzeja, poslovnu i razvojnu politiku, godišnje programe i finasijske planove rada, statusna pitanja.

Predsednik Upravnog odbora Narodnog muzeja je:

dr Darko Tanasković, redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Članovi Upravnog odbora Narodnog muzeja su:

Nikola Kusovac, istoričar umetnosti, muzejski savetnik u penziji

Milovan Vitezović, književnik

dr Ivana Popović, arheolog, naučni savetnik u Arheološkom institutu SANU

Olivera Marković, arheolog, načelnik Odeljenja za kulturno nasleđe u Ministarstvu kulture i informisanja

Branka Ivanić, istoričar umetnosti, muzejski savetnik, Narodni muzej u Beogradu

Andrej Starović,  arheolog, viši kustos, Narodni muzej u Beogradu

Upravni odbor imenovan je u avgustu 2013. godine.

Nadzorni odbor

Predsednik Nadzornog odbora Narodnog muzeja je:

Zoran Kilibarda, ekonomista, supervizor i glavni i odgovorni urednik časopisa kompanije Paragraf, Beograd

Članovi Nadzornog odbora Narodnog muzeja su:

Đurđa Janićijević, pravnik, načelnik Odeljenja za opšte-pravne poslove i poslove javnih nabavki u Ministarstvu kulture i informisanja

Petar Petrović, viši kustos, Narodni muzej u Beogradu

Rukovođenje

Direktor Narodnog muzeja organizuje i rukovodi rad ustanove, izvršava odluke o strateškom razvoju muzeja koje donosi Upravni odbor, predlaže program rada i sprovodi usvojene planove i programe, donosi akt o organizaciji i sitematizaciji poslova i druga opšta akta, vodi računa o dnevnom poslovanju ustanove.

Od septembra 2012. godine direktor Narodnog muzeja je mr Bojana Borić-Brešković.