075

Подржите нас

Подржите Народни музеј кроз донације, спонзорство или учлањењем у Друштво пријатеља или Клуб сарадника Народног музеја. Подршка јавности, појединаца, компанија и организација, помаже нам да изградимо и обновимо музеј, купујемо археолошке предмете и уметничка дела, организујемо изложбе, унапредимо конзервацију, побољшамо истраживања и развијамо своје едукативне програме.

Донатори

Спонзори

Друштво пријатеља Народног музеја

Клуб сaрaдникa Народног музеја

Партнерство са Народним музејoм