Stručni ispiti i sticanje stručnih zvanja

Shodno odluci o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije obaveštavamo kandidate za polaganje stručnog ispita da će majski rok 2020. godine biti odložen na neodređeno vreme.  O terminu polaganja stručnih ispita biće blagovremeno objavljeno obaveštenje na sajtu Narodnog muzeja čim se za to steknu adekvatni uslovi. U međuvremenu kandidati mogu slati svoje prijave sa pratećom dokumentacijom i radovima.

 

Stručni ispiti 2018

Stručni ispiti 2019

Pročitajte još

Jonin carkofag

Saznaj više

Sveprisutni nauk – Sveti Sava blagosilja Srpčad

Saznaj više

Blago je pronađeno

Saznaj više