Informacija o sticanju viših zvanja u muzejskoj delatnosti

Viša stručna zvanja za stručnjake koji obavljaju poslove u muzejskoj delatnosti u RS stiču se u skladu sa odredbama Pravilnika o višim stručnim zvanjima u muzejima Republike Srbije, koji je doneo Direktor Narodnog muzeja u Beogradu, zaveden pod del.br. 352/90 od 28.06.2007. godine.

Uz ovu informaciju se objavljuju Pravilnik o višim stručnim zvanjima formular prijave za sticanje višeg stručnog zvanja.

Dokumenta možete preuzeti na dva načina:

  1. klikom na reč preuzmi
  2. desnim klikom na reč preuzmi i pritiskom na opciju Save link as… pa potom Save.

PREUZMI formular

PREUZMI Pravilnik o višim stručnim zvanjima

Uz prijavu dostaviti:

Napomena: Prijava i prilozi se podnose u tri primerka.

Pročitajte više