Informacija o sticanju viših zvanja u muzejskoj delatnosti

 

Shodno odluci o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije obaveštavamo kandidate koji konkurišu za zasticanje viših stručnih zvanja da za majski rok 2020. godine mogu redovno podneti prijave sa svom potrebnom pratećom dokumentacijom i habilitacionim radom. O terminu zasedanja komisije biće blagovremeno objavljeno obaveštenje na sajtu Narodnog muzeja čim se za to steknu adekvatni uslovi.

 

Viša stručna zvanja za stručnjake koji obavljaju poslove u muzejskoj delatnosti u RS stiču se u skladu sa odredbama Pravilnika o višim stručnim zvanjima u muzejima Republike Srbije, koji je doneo Direktor Narodnog muzeja u Beogradu, zaveden pod del.br. 352/90 od 28.06.2007. godine.

Uz ovu informaciju se objavljuju Pravilnik o višim stručnim zvanjima formular prijave za sticanje višeg stručnog zvanja.

Dokumenta možete preuzeti na dva načina:

  1. klikom na reč preuzmi
  2. desnim klikom na reč preuzmi i pritiskom na opciju Save link as… pa potom Save.

PREUZMI formular

PREUZMI Pravilnik o višim stručnim zvanjima

Uz prijavu dostaviti:

Napomena: Prijava i prilozi se podnose u tri primerka.

Pročitajte više