0140

Актуелна археолошка истраживања

У Народном музеју у Београду тренутно je у току реализација већег броја пројеката из области археологије. То су пројекти систематских ископавања археолошких локалитета (Беловоде, Дијана/Занес, Кале-Кршевица, Плочник, Шалитрена пећина), као и рекогносцирања и тематских истраживања разних области на територији Србије (Подриње, Подунавље, општина Бабушница). Такође, реализују се и мултидисциплинарни пројекти – етноархеолошка и петроархеолошка истраживања.

Сва истраживања финансира Министарство културе, информисања и информационог друштва.

Разноврсност археолошких истраживања огледа се не само у погледу хронолошког распона (праисторија, антика, средњи век), већ и у погледу мноштва истраживаних тема: насељавање, економија, технологија израде предмета за свакодневну употребу, појава металургије, погребни обичаји, трговина, и многе друге.

Шалитрена пећина

Беловоде

Плочник

Кршевица – локалитет Кале

Дијана/Занес

Раносредњовековна насеља и некрополе у Подунављу – подручје од Београда до Смедерева

Подриње у позном средњем веку – локалитет Мраморје

Рекогнисцирање подручја општине Бабушница

Tумачење, порекло и дистрибуција камених сировина са неолитских и енеолитских локалитета централног Балкана

Керамика од неолита до данас – технолошки и употребни аспекти