Paja Jovanović, Borba petlova, Zbirka srpskog slikarstva 18. i 19. veka

Projekti iz istorije umetnosti

Odeljenje za istoriju novije umetnosti – Projekti

Značajne zbirke Odeljenja za istoriju novije umetnosti Narodnog muzeja u Beogradu obuhvataju umetničku građu od perioda srednjeg veka do novog doba, najvećim delom do kraja 20. veka. Njihova obrada i publikovanje delom se ostvaruje u okviru tematskih izložbi i pratećih kataloga, a delom kroz dugoročne stručne i naučne projekate. Najčešće su oni vezani za publikovanje kataloga zbirki, poput projekata Francuska umetnost iz zbirke Narodnog muzeja: slikarstvo i skulptura, Karikatura iz zbirke crteža i grafika jugoslovenskih autora, Crteži jugoslovenskih umetnika 20. veka iz Zbirke crteža i grafika jugoslovenskih autora, Zbirka crteža evropske moderne iz Zbirke crteža i grafika stranih autora ili Katalog zbirke jugoslovenskog slikarstva 20. veka, čija je izrada u toku.

Istraživačka studija: Platneni nosioci slika Paje Jovanovića

Katalog dela Pavla Paje Jovanovića

Konzervatorsko-restauratorska istraživanja