Dokumentacija Narodnog muzeja u Beogradu Mihajlo Valtrovic

Пројекат закона о историјским и уметничким старинама у Србији, M. Валтровић, 1882.

Михаило Валтровић, „чувар“ Народног музеја од 1881. до 1905. године,  дописом од 30. марта 1882,  упознаје тадашњег министра просвете и црквених послова Стојана Новаковића, који је и сâм од 1869. до 1874. био „чувар“ Народног музеја, са Пројектом закона о историјским и уметничким старинама у Србији чији је циљ „стати на пут досадашњем самовољном упропашћавању једних старина, тако и извозу других на страну“. Образлажући поједине чланове овог пројекта Валтровић наглашава да главни надзор над старинама има управа Библиотеке и Музеја, али да помоћ ваља тражити и од Aрхеолошког друштва „на чије што скорије установљење рачуна овај закон“. Овај пројекат никада није прихваћен, а доношење закона о споменицима културе уследило је после више од 60 година.

Начин цитирања у литератури: Архив Народног музеја (АНМ) 50/1882