Josif-Klek-Reklame.jpg

Преобликовање музеја

Предавање Комуникација кроз музејске предмете и збирке

Место: Атријум Народног музеја у Београду

Датум: 27. јануар 2012. године

Предавач: Господин Ник Пул дипломирао је Модерне и историјске језике, као и Историју и филозофију науке, а постдипломске студије је посветио Лепим уметностима и илустрацији. Ради као председавајући ИКОМ-ове секције у Великој Британији. Такође је на позицији директора д.о.о. Collection Trust, највеће британске организације која се бави музејским колекцијама. Као еминентан стручњак, гдин Ник Пул је такође и представник Етичког комитета Британске Асоцијације Музеја и редован предавач на Универзитету у Лестеру, Источној Англији и Лондону. Поред осталог, ради и као саветник Владе за питања културе и представник је Велике Британије у Европској комисији у оквиру радних група за културна питања.

Предавање: Предавање др Пула бави се превасходно питањима позиционирања музејских објеката и збирки спрам сведочанства и идентитета. Покреће се питање да ли и у којој мери музејски објекти могу да представљају државу, народ и националне интересе, посебно када говоримо о земљама у транзицији. Такође, као део експертизе господина Пула, део предавања посвећен је и питању употребне вредности колекција, односно посматрању колекција као метода и ресурса друштвене промене.

Предавање Музеј и публика – тачка друштвеног напретка

Место: Народни музеј у Београду

Датум: 14. фебруар 2012. године

Предавач: Господин Марк О’Нил је дугогодишњи директор заједнице глазговских музеја, удружења које се бави промоцијом музеја у Глазгову, едукативним радом с публиком и самим музејским стручњацима. Такође, др О’Нил је тренутно председник Комисије за политику и развој друштвеног живота Глазгова.

Предавање: Предавање др О’Нила бави се питањем улоге музеја у друштвима у којима се налазе, а на веома успешном примеру трансформације Келингров музеја у Глазгову.

Предавање Музеји и идентитет

Место: Галерија фресака у Београду

Датум: 5. март 2012. године

Предавач: Господин Петер Аронсон је дугогодишњи професор универзитета у Линкопингу у Шведској, на предмету Употреба прошлости и културно наслеђе. Такође је председник пројекта Европски народни музеји, трогодишњег пројекта Европске комисије који се бави проучавањем историје, савремених пракси и стратегијама напретка народних музеја широм европског континента. (www.eunamus.eu)

Предавање: Предавање др Аронсона посвећено је узајамној, вишеструкој вези између музеја и питања идентитета.

Пројекат Преобликовање музеја, Народни музеј реализује с циљем подизања нивоа знања и јачања капацитета музејских стручњака, и унапређења музејске делатности у Србији. Пројекат је део креативне стратегије Народног музеја и његове едукативне стратегије, која прати процес формирања и реализације нове основне поставке музеја.

Пројекат се реализује кроз три основна модула, која уједно представљају и три фазе процеса: први је постављање питања, односно проблемско-теоријски модул, у оквиру којег су до сада одржана три семинара у Народном музеју у Београду. Након предавања гостујућих стручњака из Велике Британије и Шведске, одржане су радионице за учеснике семинара.

Друга фаза пројекта, којa је посвећена детаљнијем истраживању и разматрању дефинисаних проблема, и представља практични модул пројекта, обухватаће интерактивне семинаре с циљем директније контекстулаизације и примене стечених знања.

Последња фаза, која би укључивала представљање резултата и реакцију на нова приказана знања и елементе нове поставке, а која је препозната као креативни модул, има за циљ укључивање партнера и јавности у процес (пре)обликовања Народног музеја у Београду и других музеја широм Србије. Један од основних циљева трансформације музеја у савременом друштву јесте јачање улоге музеја као демократског и креативног места.

Осим едукативног сегмента пројекта, реализује се и издавачки сегмент, у сарадњи са издавачком кућом Clio, који је посвећен припреми и промоцији публикација из области музеологије. Дела се објављују у едицији Мuseum. Домаћој стручној јавности и свим заинтересованима омогућено је да се упознају с неким од најзанимљивијих издања, која из различитих аспеката сагледавају и обрађују музеолошке проблеме и представљају нове трендове и достигнућа на овом пољу.

Аутор и руководилац едукативног сегмента пројекта је др Татјана Цвјетићанин, а издавачким руководи Зоран Хамовић. Припрема семинара, предавања и радионица, je уз помоћ др Дајане Волтерс. Сви сегменти реализују се захваљујући сарадницима Народног музеја.

Надамо се да ћете нам се придружити у овом процесу напретка, едукације, планирања и сарадње.

Догађања у оквиру пројекта, као и дискусију, можете пратити у оквиру групе Преобликовање музеја на Facebook-у:

Преобликовање музеја на Фејсбуку