Josif-Klek-Reklame.jpg

Zbornik Narodnog muzeja

Časopis Zbornik Narodnog muzeja pokrenut je godine 1956. i prva tri broja izašla su pod nazivom Zbornik radova Narodnog muzeja (1957-1961). Godine 1964, promenjen je naziv u Zbornik Narodnog muzeja, a 1982. ustanovljene su posebne sveske za arheologiju i istoriju umetnosti.

Zbornik Narodnog muzeja izlazi godišnje, naizmenično u dve sveske: sveska 1 arheologija, jedne godine; sveska 2 istorija umetnosti, naredne godine.

Od 2013. godine, prema odluci Ministarstva za nauku, prosvetu i tehnološki razvoj Republike Srbije, obe sveske Zbornika Narodnog muzeja u okviru Liste domaćih naučnih časopisa za društveno-humanističke nauke unapređene su u kategoriju M51.

Sekretari:

Veselinka Ninković, sveska arheologija (v.ninkovic@narodnimuzej.rs)

Vesna Kruljac, sveska istorija umetnosti (v.kruljac@narodnimuzej.rs)

 

AKTUELNO

Narodni muzej u Beogradu, prema planu i programu izdavačke delatnosti u 2018. godini, priprema narednu svesku Zbornika Narodnog muzeja 23-2 (istorija umetnosti).

Radovi predviđeni za objavljivanje u ovoj svesci mogu se odnositi na teme proistekle iz istraživanja u oblasti istorije i teorije umetnosti i likovne kritike, muzeologije i drugih srodnih disciplina (u funkciji interpretacije umetničkih fenomena, kolekcija i dela) ili predstavljati saopštenje sa naučnog skupa, prikaz knjige ili In memoriam.

Ovom prilikom pozivamo sve kolege  da svojim učešćem doprinesu realizaciji novog broja Zbornika Narodnog muzeja.

Svi dostavljeni radovi biće recenzirani.

 

Rok za PRIJAVU TEMA je 15. decembar 2017.

Rok za PREDAJU RADOVA je 15. april 2018.

Preuzmite:

Pozivno pismo

Uputstvo za pripremu i predaju radova za Zbornik Narodnog muzeja XXIII-2  (Istorija umetnosti)

Dokument možete preuzeti na dva načina:

1. klikom na reč preuzmi

2. desnim klikom na reč preuzmi i pritiskom na opciju Save link as…  potom Save.

Molimo da svoje prijave, a zatim i radove, dostavite sekretaru Redakcije ove sveske Vesni Kruljac (adresa: Galerija fresaka, Cara Uroša 20, 11000 Beograd, mob. 060/807-5069, email: v.kruljac@narodnimuzej.rs).