Josif-Klek-Reklame.jpg

Zakonski okvir

Preuzmite Zakon o kulturi

Preuzmite Zakon o kulturnim dobrima

Preuzmite Rešenje o utvrđivanju nadležnosti muzeja

Preuzmite Stručno uputstvo o uslovima i načinu čuvanja i korišćenja umetničko-istorijskih dela

Ministarstvo kulture i informisanja republike Srbije

Nacionalni savet za kulturu