Надежда Петровић, Косовски божури, 1913, детаљ, Збирка југословенског сликарства 20. века

Збирке

У Народном музеју у Београду налази се преко 400.000 археолошких, историјских и нумизматичких предмета, дела примењене уметности и уметничких остварења, фонд старе и ретке књиге, као и изузетан архив документарне грађе.

Збирке Народног музеја

Нове аквизиције

Конзервација музејске грађе