Надежда Петровић, Косовски божури, 1913, детаљ, Збирка југословенског сликарства 20. века

Збирка античких и средњовековних епиграфских споменика

Инвентар након ревизије збирки и студијског материјала

Након ревизије фондова, 110 предмета уписано у збирку