Надежда Петровић, Косовски божури, 1913, детаљ, Збирка југословенског сликарства 20. века

Збирка српског сликарства 18. и 19. века

Откупи

Откупљено од Биљане Попмијатов из Београда:

Анастас Боцарић, Портрет Јоце Вујића, 1911.

Геза Кутнер, Бранко Радичевић, 1914.