Надежда Петровић, Косовски божури, 1913, детаљ, Збирка југословенског сликарства 20. века

Збирка за млађи неолит и енеолит

Инвентар након археолошких истраживања

Инвентарисана су четири бакарна предмета са локалитета Плочник