Надежда Петровић, Косовски божури, 1913, детаљ, Збирка југословенског сликарства 20. века

Збиркa Ђердап

Инвентар након археолошких истраживања

Инвентарисано 106 предмета из Збирке Ђердап, са археолошких ископавања Дијана/Занес