Надежда Петровић, Косовски божури, 1913, детаљ, Збирка југословенског сликарства 20. века

Физичко-хемијска лабораторија

Физичко-хемијска лабораторија бави се испитивањима уметничких и археолошких предметакао усклађивањем конзерваторских процедура

Савремена конзерваторска и археолошка истраживања подразумевају мултидисциплинарни приступ решавању појединачних проблема из ове области уз употребу најсавременијих инструменталних техника. На овај начин могу се добити подаци о техникама и врстама материјала које је уметник користио или о карактеристикама, технологији израде и пореклу сировина археолошких  и уметничких предмета. Ови резултати доприносе бољем разумевању историје старих технологија и дају значајан допринос при одређивању адекватног конзерваторског приступа културним добрима.

Разноврсност материјала као што су слике на платну и на дрвеном носиоцу, скулптуре од камена, дрвета, метала, археолошки предмети од керамике, стакла, кости, текстила, ћилибара итд. говоре о сложености ових испитивања.

 

Лабораторија Народног музеја у Београду, опремљена је са следећом опремом:

–          металографски микроскоп Olympus BX51M са филтерима за рад у одбијеној и УВ светлости

–          микроскопском лупом OlympusSZ61

–          дигитални фотоапарат Olympus Cammedia C 5000 са адаптером, за добијање снимака попречних пресека бојених слојева и металографских узорака

–          Инфрацрвена камера IRIS, са филтерима од 715nm, 800nm и 1000 nm

–          лабораторијом за доказне реакције мокрим путем

 

Истраживачки пројекти се изводе у сарадњи са научним институцијама:

– Лабораторија за хемијску динамику и перманентно образовање, Институт за нуклеарне науке „Винча“ , енергетски дисперзивна рендгенска флуоресцентна спектрометрија (EDXRF), http://www.vin.bg.ac.rs/060/analize.htm

– Рударско Геолошки факултет УБ, лабораторија за скенирајућу електронску микроскопију са енергетско-дисперзивним спектрометром (SEM EDS), http://www.rgf.bg.ac.rs/semlab/

– Факултет за Физичку хемију УБ, раманска спектроскопија, http://www.ffh.bg.ac.rs/katedra_spektrohemija.html

– Хемијски факултет УБ, атомска емисиона спектрометрија индукционо спрегнутом плазмом и масена спектрометрија (ICP-AOES, ICP-MS), http://www.chem.bg.ac.rs/analiticka/index.html

– Универзитетски центар за електронску микроскопију- Нови Сад УНС (SEM-EDS), http://www.dbe.uns.ac.rs/o_departmanu/laboratorije/univerzitetski_centar_za_elektronsku_mikroskopiju_-_novi_sad

– Департман за минерологију, кристалографију, петрологију и геохемију УБ, http://www.rgf.bg.ac.rs/index.php?menu=fakultet&submenu=katedre

– Катедра за радиологију и радијациону хигијену, Факултет ветеринарске медицине УБ, http://www.vet.bg.ac.rs/index.php?page=radiologija

 

– Технолошко Металуршки факултет УБ, катедра за хемијско инжењерство http://www.tmf.bg.ac.rs/index.php?p1=5&p2=17&p3=0&p4=0&p5=0&lang=sr

– Технолошко Металуршки факултет УБ, катедра за конструкционе и специјалне материјале, http://www.tmf.bg.ac.rs/index.php?p1=5&p2=8&p3=0&p4=0&p5=0&lang=sr

 

Група за археометрију и испитивање уметничких предмета Народног музеја у Београду:

 

ма Милица Марић Стојановић,   конзерватор-хемичар

ма Милица Радић, хемичар

мр Софија Кајтез, музејски саветник

мр Вера Богосављевић-Петровић, музејски светник

Ненад Новаковић, конзерватор-вајар