Надежда Петровић, Косовски божури, 1913, детаљ, Збирка југословенског сликарства 20. века

Збирке Народног музеја

У Народном музеју у Београду налази се преко 400.000 археолошких, историјских, нумизмитичких предмета, дела примењене уметности и уметничких остварења, фонд старе и ретке књиге, као и изузетан архив документарне грађе. Ова богата музејска колекција систематизована је у посебне целине – збирке, основне и студијске, рашчлањене првенствено по хронолошкој основи, као и по врсти предмета и уметничких дела.

Попуњавање и развој фонда је континуирано, највише кроз поклоне, откупе, завештања, и теренска, посебно археолошка истраживања, а проучавање и представљање овог изузетног културног наслеђа одвија се кроз редовну стручну делатност и истраживачке и изложбене пројекте.