Nadežda Petrović, Kosovski božuri, 1913, detalj, Zbirka jugoslovenskog slikarstva 20. veka

Zbirke Narodnog muzeja

U Narodnom muzeju u Beogradu nalazi se preko 400.000 arheoloških, istorijskih, numizmitičkih predmeta, dela primenjene umetnosti i umetničkih ostvarenja, fond stare i retke knjige, kao i izuzetan arhiv dokumentarne građe. Ova bogata muzejska kolekcija sistematizovana je u posebne celine – zbirke, osnovne i studijske, raščlanjene prvenstveno po hronološkoj osnovi, kao i po vrsti predmeta i umetničkih dela.

Popunjavanje i razvoj fonda je kontinuirano, najviše kroz poklone, otkupe, zaveštanja, i terenska, posebno arheološka istraživanja, a proučavanje i predstavljanje ovog izuzetnog kulturnog nasleđa odvija se kroz redovnu stručnu delatnost i istraživačke i izložbene projekte.