2

Збирка античких и средњовековних епиграфских и анепиграфских споменика – Антика

Збирка римских и средњовековних епиграфских и анепиграфских споменика обухвата предмете хронолошког распона од 1. до 14. века. Најбројнији међу њима су римске надгробне стеле и жртвеници, заступљени су саркофази и миљокази, док из средњовековног периода потиче мањи број објеката.

Почетак формирања колекције камених споменика датиран је још у време оснивања Народног музеју у Београду. Предмети су највећим делом откривени у Београду (Singidunum) и околини, известан број на локалитетима на Космају, у Костолцу (Viminacium), у Сремској Митровици (Sirmium) и на другим налазиштима у Србији, а поједини су донети из Македоније и Албаније.

Римски епиграфски и анепиграфски споменици сведоче о становништву, друштвеној хијерархији, култовима, кретању и распореду војних јединица на тлу Србије. Они су јавни и приватни, надгробни и заветни.

Део Збирке античких и средњовековних епиграфских и анепиграфских споменика споменика изложен је у  у објектима у Београдској тврђави (Велики барутни магацин, Сахат капија).

 

мр Веселинка Нинковић, музејски саветник

v.ninkovic@narodnimuzej.rs

Кликните на слику да бисте отворили галерију

Кликом на слику отворите виртуелну шетњу кроз изложбу у Великом барутном магацину на Београдској тврђави (креирао vrphototeam)