2

Збирка античког новца

Збирка античке нумизматике састоји се од неколико хронолошких и тематских целина, које кроз појединачне и скупне налазе грчког, грчко-илирског, варварског и римског новца прате појаву и циркулацију новца на простору централног Балкана, од 5. века п.н.е. до краја Принципата.

Најстарији период ковања представљен новцем грчких градова, македонских и хеленистичких владара, осликава контакте становништва балканског залеђа с развијеним монетарним центрима Грчке и Македоније. Важна сведочанства ране монетарне историје овог простора представљају и ретка издања илирског града-рудника Дамастиона, Пелагије и пеонских краљева, као и новац грчких јадранских колонија и илирских краљева.

Значајна је колекција варварског новца, у којој доминира новац келтског племена Скордиска. Кован је од краја 3. века п.н.е., с прототипом у македонском краљевском ковању Филипа II и Александра Македонског, које је имало главну улогу у монетаризацији трибалских економија у унутрашњости Балкана.

Поред бројно заступљених драхми јадранских градова Аполоније и Дирахиона из последњих векова п.н.е., у збирци преовлађује римско ковање са богатим колекцијама републиканског, посебно царског новца, као одраз процеса непосредно пре и по успостављању римске власти. Онa садржи појединачне и скупне налазе, примерке различитих ковница, многе ретке новчане врсте, анонимне квадрансе и руднички новац емитован за потребе римских рудничких територија у Илирику. Велики значај збирци дају примерци империјалних антонинијана и колонијалних бронзи, кованих средином 3. века у ковницама у Виминацијуму (Костолац), главном граду римске провинције Горње Мезије и важном ковничком центру Балкана тог доба.

Кустос: Адам Црнобрња
a.crnobrnja@narodnimuzej.rs

Кликните на слику да бисте отворили галерију: