10

Збирка за млађи неолит и енеолит

Збирка за млађи неолит и енеолит садржи предмете који припадају периоду од средине 6. до средине 5. миленијума пре н. е.

На прикупљање предмета у збирци примарни утицај су имала археолошка истраживања бројних локалитета винчанске културе, од којих се као најважнија истичу насеља Винча-Бело брдо у предграђу Београда, Плочник код Прокупља и Беловоде у близини Петровца на Млави. Мањи део предмета доспео је у збирку откупима и поклонима.

У периоду млађег неолита и енеолита, на територији Србије развијала се винчанска култура. Сточарство и земљорадња су били економске основа ове културе, али су њени носиоци започели, а постепено и у потпуности савладали, употребу бакра. Појава ове технологије узроковала је и настанак нових специјализованих занимања и заната – рудара, ковача итд.

Највећи део предмета израђен је од керамике, од препознатљивих посуда које су се користиле у свакодневном животу до антропоморфних посуда, зооморфних и антропоморфних фигурина изванредне израде које су могле имати украсну или ритуалну намену. Мањи део фонда чине предмети од камена – окресани и глачани артефакти, као и животињске кости. Први метални артефакти – бакарна длета, секире-чекићи, игле, перле, привесци, као и калупи, сведочанства су почетка металних доба и иноваторског духа винчанске културе.

Кустос: др Вера Богосављевић-Петровић, музејски саветник

v.bogosavljevic@narodnimuzej.rs

Кликните на слику да бисте отворили галерију