10

Збирка Ђердап – праисторијски период

Збирка Ђердап, која се чува у Археолошком музеју Ђердапа, једна је од најрепрезентативнијих систематски прикупљених археолошких збирки у Србији. Резултат је вишедеценијских истраживања регије Гвоздена врата.

Праисторијски налази Збирке Ђердап припадају једнослојним и вишеслојним локалитетима, насељима и некрополама опредељеним у време од палеолита до млађег гвозденог доба. Издвајају се велике целине које потичу са истраживања локалитета Ајмана, Велика Врбица, Власац, Вајуга, Корбово и Мала Врбица.

Докази о развоју различитих култура, од најранијих насеобина који припадају култури Лепенског Вира, преко првих седелачких култура у којима су сточарство и земљорадња били основа економског развоја, те култура које постепено савладавају технологије прераде метала чине праисторијски сегмент Збирке Ђердап. Ови артефакти омогућавају бројна интердисциплинарна, стручна изучавања и тумачења прошлости, у циљу што комплекснијег презентовања древних цивилизација и култура Дунава и Европе. Уз изузетне налазе мезолитског периода, Збирка Ђердап посебно је занимљива по налазима бронзанодопског периода (Дубовачко-жутобрдска култура) и периода гвозденог доба, када је једно од важних жаришта промена управо подунавски простор. Прелазни период, односно прва фаза гвозденог доба, од 10. до 8. века пре н.е, представљена је врхунским налазима Гава културе, црноглачаном керамиком изузетног квалитета. Нови културни комплекс доминантан до средине првог миленијума пре н.е, Босут–Басараби, краткотрајно прекида продор скитских племена, видљив и у ђердапском подручју. Изуетно важни су и налази латенског периода, од првог продора Келта у средње Подунавље, до римских освајања овог подручја.

Разноврсност култура, динамичне промене које карактеришу област Ђердапа, огледају се и у разноврсном садржају праисторијског сегмента Збирке Ђердап. Највећи број налаза чине керамичке посуде, алатке и оружје од глачаног и окресаног камена, кости и рога, те различитих метала, коњска опрема, фигурине и други култни предмети, а посебно разноврсан је накит. Праисторијски налази са Ђердапа од великог су научног и културног значаја.

Праисторијска фигурина, бронзано доба, околина Kладова Праисторијска фигурина, бронзано доба, околина Kладова

Одабрана литература:

Археолошко благо Ђердапа/The Iron Gate Archaeologic Treasure, Београд 1978.

Археолошки музеј Ђердапа, Народни музеј: Београд 1996.

Đerdapske sveske (Cahiers des Portes de Fer) I–IV, Narodni muzej u Beogradu i Arheološki institut.

Д. Крстић, Гламија : некропола бронзаног доба у Корбову, Археолошке монографије 15, Народни музеј: Београд 2003.

Popović, M. Vukmanović, Vajuga-Pesak: nekropola starijeg gvozdenog doba, Đerdapske sveske, Posebna izdanja knj. 3, Arheološki institut, Narodni muzej, Jugoslovensko-rumunska komisija za proučavanje Đerdapa: Beograd 1998.

Starinar XXXIII-XXXIV (1982-83), Arheološki institut: Beograd 1984.

Comori archeologice in reginunea Portile de Fier, Bucuresti 1978.