10

Збирка за палеолит и мезолит

Збирка за палеолит и мезолит садржи предмете старости од 500.000 до 10.000 година.

Формирање збирке још увек је у току, a на готово свим локалитетима са којих материјал потиче и даље су актуелна ископавања. Највећи део чине налази са локалитета Шалитрена пећина код Мионице. Материјал потиче и са локалитета Велика и Мала Баланица и Пештурина у близини Ниша, као и Хаџи-Проданова пећина код Ивањице.

Изразито широк хронолошки распон Збирке, од почетка палеолита до краја мезолита, резултира тиме да збирка обухвата не само артефакте који се везују за различите културе, већ и за различите претке модерног човека. Карактер збирке најбоље илуструје материјал са локалитета Шалитрена пећина. Са овог вишеслојног локалитета потичу налази из средњег и горњег палеолита који омогућавају проучавање једне од тренутно најактуелнијих научних тема, тј. прелаза са средњег на горњи палеолит. То је и једино граветијенско налазиште на западном Балкану, и једно од најбогатијих и најзначајнијих горњопалеолитских локалитета у југоисточној Европи.

Збирка се састоји од алатки од кости и окресаног камена, као и животињских костију. Један од најбитнијих налаза је вилица хоминида са локалитета Мала Баланица. Вилица је светски јединствен налаз и још увек је предмет бројних истраживања. По последњим резултатима, претпоставља се да је стара 500.000 година.

Кустос: Бојана Михаиловић, музејски саветник

b.mihailovic@narodnimuzej.rs