miroslavljevo_jevandjelje_narodni_muzej_beograd_

Збирка Ђердап – Средњи век

Збирка Ђердап, која се чува у Археолошком музеју Ђердапа, једна је од најрепрезентативнијих систематски прикупљених археолошких збирки у Србији. Резултат је вишедеценијских истраживања регије Гвоздена врата током којих су откривене и насеобине и некрополе средњовековног доба, од времена Сеобe народа па све до 15. века.

Разнородни налази, посебно примерци накита 5–6. века, указују на значај који су варвари имали у одбрани границе на крају касноантичког и почетком рановизантијског доба. Насељавање варвара прво као федерата, а потом и као владајућег елемента у појединим градовима, обликовало је политичку, економску, као и приватну сферу, и утицало на појаву нових елемената материјалне културе, од накита до керамичких посуда. Ови налази помажу у установљавању демографских промена и обима утицаја који је имала култура Германа и Сеоба народа. Истражени локалитети потврђују и податке из писаних извора о упадима Словена преко границе на Дунаву у 6. веку (фибула из Велеснице).

Налази из средњовековних насеља и некропола који се чувају у Збирци Ђердап, из стамбених објеката, отпадних јама и јама-остава, прворазредан су извор информација. Алатке, попут секира, мотика, будака, раоника, длета, удица, указују на економске основе заједница у Подунављу, керамичке посуде о свакодневници, исхрани и организацији домаћинства, накит на статус, сталеж и укусе становника, контакте и везе, а предмети хришћанског карактера о приватној побожности. Заједно су показатељ постепеног враћања живота у опустеле подунавске тврђавеe и градове, те о значају дунавске границе и у средњовековном добу.

У збирци Ђердап издвајају се значајне целине које потичу са истраживања локалитета Бољетин, Велики Градац, Вајуга, Кладово–Фетислам, Костол (Pontes), Текија и Хајдучка Воденица.

 

Одабрана литература:

Археолошко благо Ђердапа/The Iron Gate Archaeologic Treasure, Београд 1978.

Археолошки музеј Ђердапа, Народни музеј: Београд 1996.

Đerdapske sveske (Cahiers des Portes de Fer) I–IV, Narodni muzej u Beogradu i Arheološki institut.

Ercegović-Pavlović, Srednjovekovna naselja i nekropole u Boljetinu i Hajdučkoj Vodenici, Đerdapske sveske, Posebna izdanja knj. 1, Arheološki institut, Narodni muzej: Beograd 1986.

Starinar XXXIII-XXXIV (1982-83), Arheološki institut: Beograd 1984.

Comori archeologice in reginunea Portile de Fier, Bucuresti 1978.