Hronološki okviri

Zbirka kasnoantičkog novca sadrži materijal koji pripada periodu od početka vladavine cara Dioklecijana, 284. godine, do pada Zapadnog rimskog carstva (476. godine)

Svedoci opadanja Rimskog carstva

Pojedinačni nalazi zlatnog, srebrnog i bronzanog novca, kao i ostave, svedočanstva su monetarne istorije centralnog Balkana i zbivanja, posebno na Dunavskom limesu koji je pred naletima varvarskih plemena postao vojna oblast od izuzetnog značaja za očuvanje rimskih teritorija.

U isto vreme, materijal iz kolekcije važan je izvor informacija o radu rimskih kovnica, naročito sa prostora Balkana. Među njima poseban značaj ima kovnica u Sirmijumu, otvorena u vreme cara Konstantina Velikog 320. godine, a koja je tokom rimske vladavine s prekidima delovala do kraja 4. veka.

Reprezentativni primerci

Reprezentativne primerke novca u zbirci predstavljaju emisije ceremonijalnog karaktera, dodeljivane zaslužnim ličnostima iz redova vojske i administacije. Po svom značaju naročito se izdvajaju zlatne multiple Valentinijana I i Konstancija Gala, kao i Dioklecijanov bronzani medaljon.

Read more