Izuzetno nam je drago što možemo da najavimo da će se Osmi Balkanski simpozijum o arheometriji (BSA 8) održati od 3. do 6. oktobra 2022. godine u Beogradu. Simpozijum će se fokusirati na glavne teme arheometrije: analitičke metode, organske i neorganske materijale, metode datovanja, računarske nauke i tehnike snimanja, konzervacijz i restauracijz, geofiziku i primenu geografskih informacionih sistema, kao i na eksperimentalnu arheometriju, bioarheometriju (drevni DNK, društvena jednakost iz bioarheološkog gledišta), multidisciplinarna istraživanja i razvoj upravljanja kulturnim nasleđem.

Balkanski simpozijum o arheometriji (BSA) prvi put je održan na Univerzitetu “Sveti Ćirilo i Metodije” u Skoplju, od 18. do 20. septembra 2008. godine, a od tada se redovno organizuje na dvogodišnjem nivodu. Beograd će, nakon Istanbula, Bukurešta, Nesebara, Sinaja, Ljubljane i Atine biti domaćin u 2022. godini, a održaće se u Kapetan Mišinom zdanju, koje je sedište Rektorata Beogradskog univerziteta. Organizator Simpozijuma je Institut za nuklearne nauke VINČA u saradnji sa Narodnim muzejem u Beogradu, Galerijom Matice srpske i Ministarstvom nauke Republike Srbije.

Balkan je oduvek bio stecište velikih istorijskih događaja u evoluciji evropskih i evroazijskih civilizacija. Naseljavanje Evrope od strane paleolitskih lovaca-sakupljača i neolitskih zemljoradnika, nastanak metalurgije i obrada bakra, zlata, kalaja i bronze, ili formiranje prvih velikih evropskih društava iz bronzanog doba samo su neki od ključnih momenata u dugoj istoriji evropskih i evroazijskih naroda. Balkan je rodno mesto helenizma i klasične Grčke, jezgro poznog Rimskog carstva i Vizantijskog carstva. Balkan je most kojim su ljudi, kultura, ideje i predmeti putovali sa Dalekog istoka i Orijenta u Evropu i obrnuto. Kulturno nasleđe Balkana je ogromno, ali nije u potpunosti sagledano niti analizirano – ono je kulturna oblast koja se razlikuje od ostatka Evrope, iako je istorijski njen glavni deo. Bolje ga razumeti znači postati svestan našeg zajedničkog evropskog kulturnog nasleđa u svoj njegovoj raznolikosti i lepoti. U tom smislu, ovaj naučni simpozijum ima za cilj sabiranje i razmenu znanja stručnjaka iz oblasti arheometrije.

Informacije potražite na linku: bsa.vin.bg.ac.rs/