Časopis Zbornik Narodnog muzeja pokrenut je godine 1956. i prva tri broja izašla su pod nazivom Zbornik radova Narodnog muzeja (1957-1961). Godine 1964, promenjen je naziv u Zbornik Narodnog muzeja, a 1982. ustanovljene su posebne sveske za arheologiju i istoriju umetnosti.

Zbornik Narodnog muzeja izlazi godišnje, naizmenično u dve sveske: sveska 1 arheologija, jedne godine; sveska 2 istorija umetnosti, naredne godine.

Od 2013. godine, prema odluci Ministarstva za nauku, prosvetu i tehnološki razvoj Republike Srbije, obe sveske Zbornika Narodnog muzeja u okviru Liste domaćih naučnih časopisa za društveno-humanističke nauke unapređene su u kategoriju M51.

Sekretari:

Aktuelno

Narodni muzej Srbije, prema planu izdavačke delatnosti u 2023. godini izdaje narednu svesku ZBORNIKA NARODNOG MUZEJA XXVI-1 (arheologija).

Radovi koji će biti objavljeni u ovoj svesci mogu se odnositi na sve teme proistekle iz istraživanja u oblasti arheologije i muzeologije, ili predstavljati prikaz knjige i prilog In memoriam. Svi dostavljeni radovi biće recenzirani.

ROK ZA PRIJAVU TEMA 15. decembar 2022. godine

ROK ZA PREDAJU RADOVA 1. april 2023. godine.

Molimo Vas da prijavu teme sa apstraktom, a zatim i rad, dostavite sekretaru Redakcije Veselinki Ninković (Narodni muzej Srbije, Trg Republike 1a, 11000 Beograd; e-mail: v.ninkovic@narodnimuzej.rs, 060/807-5055).

Preuzmite:

Pozivno pismo

Uputstvo za pripremu i predaju radova za Zbornik Narodnog muzeja XXVI-1  (Arheologija)

 

Dokument možete preuzeti na dva načina:

1. klikom na reč preuzmi

2. desnim klikom na reč preuzmi i pritiskom na opciju Save link as…  potom Save.

Molimo da svoje prijave, a zatim i radove, dostavite sekretaru Redakcije ove sveske Veselinki Ninković (Narodni muzej u Beogradu, Trg Republike 1a, 11000 Beograde-mail: v.ninkovic@narodnimuzej.rs060/807-5055).

Pročitajte više