Šta je Klub saradnica/ka i čime se bavi

Klub saradnica/ka Narodnog Muzeja (KSNM) je grupa čiji je cilj pomoć  u planiranju i izvođenju, pre svega, edukativnih aktivnosti i programa Narodnog muzeja u Beogradu.

KSNM čine mladi zainteresovani pojedinci, studenti istorije umetnosti, arheologije, istorije, pedagogije, defektologije, kulturnog menadžmenta i drugih oblasti, kao i svi građani, koji svoje slobodno vreme žele da posvete poboljšanju planiranja i realizacije edukativnih i ostalih programa koje Muzej organizuje.

Ciljevi delovanja

Cilj Kluba saradnica/ka je da kulturnu baštinu koju čuvamo približi na prijemčiv i inspirativan način što većem broju građana.

Kroz različite vidove neformalne edukacije, podizanje kapaciteta članova Kluba i naših zaposlenih, i razvijanje znanja i kreativnosti, intenziviraće se uključivanje zajednice u brigu o baštini. Promovišući lično angažovanje građana kao jedne od metoda izgradnje naprednog civilnog društva, Klub će doprineti razvoju svesti o društveno odgovornom ponašanju.

Kako Vaš angažman doprinosi Muzeju, društvu i Vama

Kao saradnik, postajete deo muzejskog tima i pomažete nam da osmislimo i realizujemo veći broj kvalitetnijih sadržaja, komuniciramo sa različitim grupama ljudi i utičemo na poboljšanje života u našem društvu.

Angažman u Klubu saradnika pruža Vam mogućnost profesionalnog usavršavanja na polju interpretacije kulturne baštine. Saradnja sa profesionalcima različitih obrazovnih profila, takođe pruža mogućnost razvoja i usavršavanja organizacionih sposobnosti i veštine javnog nastupa.

Šta očekujemo od saradnika

Kako ćete tokom angažovanja kao saradnice/i biti lice našeg Muzeja i jedna od spona Muzeja i publike, od Vas očekujemo entuzijazam, interesovanje za muzejske zbirke i teme izložbi, posvećenost, želju za učenjem, otvorenost i pozitivan pristup u radu  sa publikom.